Ratakortti 2024

Ratakortti

- Yksittäisille ampujille  10 €/ kerta tai 50 €/ kalenterivuosi.

- Kausikortti seuroille 50 €/kerta tai 250 €/kalenterivuosi (250 € kortin lunastaneiden seurojen jäsenet voivat ampua savikiekkoja kausikorttilaisten hinnoilla sekä käyttää luodikko- ja pistoolirataa. Jäsenen on pystyttävä todistamaan kuulumisensa ks. seuraan. Seurojen jäsenten ampumat savikiekot laskutetaan kausikortin lunastaneelta seuralta yhdellä laskulla.

-Ennen Seurakausikortin lunastamista ottakaa yhtettä ratavastaavaan.

- Palovaaran Erämiesten jäsenten sekä ampumajäsenten ei tarvitse lunastaa ratakorttia.

- Ratakortti tuloja käytetään radan lupa- ja ylläpitokulujen maksamiseen.

- Ratakortti on henkilökohtainen.

- Kortti on voimassa ilmoitetun ammuntapäivän tai ostovuoden loppuun saakka.

- Ratakorttia ei tarvitse lunastaa rhy:n ampumakoeiltana, jos on kohdistamassa asetta koetta varten.

- Haulikkoradat avoinna ulkopuolisille ja kausikorttilaisille vain valvottuina iltoina. Ei omina aikoina.

- Hirvi-, Luodikko- ja Pistooliratoja voi vuokrata muille illoille. Varauksia tehtäessä oltava yhteydessä ratavastaavaan.

- Hirviradan käyttömaksu on 20€ kerta. Yhden varauksen pituus on 3h. Varaus tehdään ratavastaavalta.

Ampumapaikoilla on vihkot, joihin merkataan ammutut laukaukset,

kaliberi ja päivämäärä.

Ostopaikat ja maksutiedot:

Ratakortit maksetaan pankkiin seuran tilille. Maksa ratamaksusi ennen ampumasuoritusta. Ratavalvojille on pyydettäessä pystyttävä näyttämään kuitti maksusta.

Ratakortin maksutiedot:

Saaja: Palovaaran Erämiehet ry

Tilinumero:     FI38 5103 1940 0037 11

Viitenumero:  310 52205 (Käytä maksaessasi viitenumeroa)

Savikiekkojen hinnat:

Kausikorttilaiset(kalenterivuosi)                        15 snt / kappale

Yksittäiset kerrat                                               5 € / kierros  

Lisätietoja: ratavastaava:  pem.ampumarata@gmail.com  tai  040 561 3553