Historiaa

Seuran historiaan sisältyvät kaikki ne elementit, jotka metsästysseuratoiminnassa mukana olevat aktiiviset metsämiehet kokevat metsästyksen, riistanhoidon, mestästysammunnan ja muun hienon yhteistoiminnan piirissä. 

Me allekirjoittaneet perustamme täten "Palovaaran Erämiehet" nimisen yhdistyksen, jonka tarkoituksena on järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon harjoittaminen alempana mainitulla tavalla, selitämme liittyvämme yhdistyksen jäseniksi ja hyväksymme sille seuraavat säännöt: "Palovaaran Erämiehet" -nimisen metsästysyhdistyksen.

Joensuussa, marraskuun 8.päivänä 1957.

Simo  Vainio

Metsänhoitoja, Ilomantsi

Palovaaran Erämiehet on metsästysseura, jolla on pitkä historia. Seura on perustettu vuonna 1957 metsänhoitaja Simo Vainion, insinööri Veikko K. Lehtisen ja sahateknikko Olavi Kontron toimesta. Alun perin toiminta kehitettiin Enzo-Gutzeit Oy:n, Pamilo Oy:n ja Aunuksen Puuliike Oy:n henkilökunnan vapaa-ajan virkistystoiminnaksi.

Ensimmäisenä toimintavuonna 1958 toteutui ensimmäinen toimintasuunnitelma, joka sisälsi muun muassa riistaretkeilyä rauhoitusalueelle ja riistapolkuammuntaa. Yhdistyksen sääntöjen tärkeimmässä pykälässä kerrottiin yhdistyksen tarkoituksesta harjoittaa maillaan metsästystä ja ylläpitää järkiperäistä riistanhoitoa. Tämä sääntöjen pykälä on ollut yhdistyksen jäsenten muistissa heti seuran perustamisesta lähtien. Riistanhoidosta ja sen tehokkuudesta on osoituksena useita palkintoja niin paikalliselta piiritasolta kuin riistanhoitoyhdistykseltäkin.

Metsästyksessä on otettu huomioon kulloinkin olemassa olevat riistakannat ja saaliskiintiöt on määritelty sen mukaan. Kuusikymmentäluvun alussa perustettiin riistanhoitotoimikunta, riistanhoidon mallialuetoimikunta sekä metsästysmaiden järjestelytoimikunta. Kilpailutoimikunta perustettiin 1961. Yksi seuran keskeisimpiä toimintamuotoja on aina ollut ampumatoiminta ja -kilpailut. 

Seuran perustamisesta lähtien on pyritty siihen, että jokainen jäsen hoitaisi oman osuutensa seuratoiminnassa sääntöjen edellyttämällä tavalla. Tähän on päästy vaihtelevalla menestyksellä sisäisen tiedotustoiminnan ja eri jaostojen avulla. Yksi osoitus seuran jäsenten aktiivisuudesta on saalispäiväkirjat, jonka pitäminen on määrätty seuran säännöissä. Näitä riistanhoito- ja saalistilastoja on saatu kerättyä pitkältä aikaväliltä. 

Seuran yksi tärkeimmistä toiminnoista on ollut suhdetoiminnan hoito eri piireihin, kuten maanomistajiin, metsästysseuroihin, -järjestöihin ja -yhteisöihin, lehdistöön, riistanhoitoyhdistykseen, riistanhoitopiiriin sekä eri keskusjärjestöihin ja niiden piireihin. Myöskään nuorisoa ei ole unohdettu seuran toiminnassa, sillä perheenjäsenillä on ollut oikeus harrastaa metsästystä ja kilpailutoimintaa seuran riveissä.

Lähde

Palovaaran Erämiehet r.y. 30-vuotta. HISTORIIKKI 1957-87.