Metsästys

Palovaaran Erämiehillä on käytössään monipuoliset metsästysmaat, jotka ovat laajuudeltaan noin 20 000 hehtaaria. Alueilla voi harrastaa monipuolisesti niin lintujen, jänisten kuin pienpetojenkin pyyntiä. 

Metsätys tapahtuu riistaa kunnioittaen ja metsästäjän on noudatettava riistanhoitokeskuksen metsästysaikoja sekä seuran omia sääntöjä.

VIERASLUVAT

Palovaaran Erämiesten jäsenillä on mahdollista metsästää maksimissaan viiden vieraan kanssa yhdellä metsästyskerralla. Saadut saaliit vähennetään seuran jäsenen kiintiöstä.

LUVAT SEURAN ULKOPUOLISILLE 

Seuran ulkopuolisilla henkilöillä on mahdollisuus ostaa kausikortti tai pelkkä majavalupa seuran maille. Ensimmäisellä kerralla kausikortti vaatii aina seuran hallituksen hyväksynnän. Lisää tietoa kausikortista saat seuran sihteeriltä tai hallituksen jäseniltä. Kausikortin lunastaneille riistakiintiö on 60 pistettä:

Metso            30p. (1 metso/kausikorttilainen)

Teeri             15p.

Pyy                5p.

Kausikorttilaiset eivät saa viedä vieraita metsälle. Lisäksi heidän on toimitettava toimintakortti seuran sihteerille 5.1. mennessä.

Hinnat

Vieraslupa jäsenen mukana metsästettäessä: 10euroa/päivä.

Kausikortti: 180 euroa. Voimassa 31.07. asti.

Majavakortti 1 kuukaudeksi: 20 euroa.

Majavakortti 2 vuorokaudeksi: 10 euroa.

Lupamaksut tulee suorittaa tilille FI38 5103 1940 0037 11. Merkitse tilisiirron viestikenttään: kuka (vieraan nimi) metsästää kenen (jäsenen nimi) vieraana ja ajankohta (Esimerkiksi: Matti Meikäläinen Maija Meikäläisen vieraana 8.10.-10.10.2022). 

Kausikorttia ostettaessa syötetään viestikenttään "Kausikortti", "oma nimi", "vuosiluku". (Esimerkiksi: Kausikortti, Matti Meikäläinen, 2022). Maksutosite on oltava mukana seuran mailla metsästettäessä ja pystyttävä esittämään tarvittaessa.